"Ingenting kan vara viktigare än att öka antalet poliser och förbättra deras löner"


2019-08-23


Det är inte bara nedslående att läsa om brott och dess bekämpande numera, på något sätt är berövas vi hopp. Där vi tidigare upprörts över ökningen av det som kallas “vardagsbrott” i statistiken, har vi denna sommar dagligen fått läsa om skjutningar, mordförsök och i en del fall mord i ett antal utsatta områden vid våra största städer. Alltså, dagliga skjutningar och mordförsök. Till detta kommer något som upplevs som en ökning även av försök och ibland fullbordade våldtäkter.

Kriminologer och andra kan försöka relativisera denna ökning, men vi är många som ser detta som en accelererande utveckling. 

 

“Samhällskontraktets” ursprungliga, fundamentala syfte var att medborgarna betalar skatt för att staten ska säkerställa försvar, lag och ordning. Precis som liberala kommunstyrelseordföranden i Landskrona Torkild Strandberg konstaterade så har staten en hemläxa att göra för att fylla sin del i samhällskontraktet. 

“Civilisation” innebär samhällets organiserande för en positiv utveckling i gemensamma angelägenheter. Nu kan man tala om ett trendbrott när vi - genom denna reva i skyddsnätet - riskerar att vår civilisation faller tillbaka. Den degenereras i vår alltför ofta bristande förmåga att upprätthålla rättssamhället. Brott på gator och torg kan ske utan att ordningsmakten finns i närheten. Synliga poliser syns inte till. Patrullerande polis måste prioritera bort småbråk där de verkligen skulle behöva vara på plats. Fotpatrullerande polis, finns den arbetsformen längre? 

Ovanför Mälardalen är det tveksamt  om de få polisresurser som finns över huvud har en teoretisk chans att ingripa i polisområden som är lika stora som Danmark. Många kommuner får, liksom vår egen, fylla upp med väktare och ordningsvakter på områden där polisen ger intrycket av att dra sig tillbaka. 


Knappast något behov i samhället är mer prioriterat än att återerövra den förlorade mark vi ständigt tappar till brotten. Att öka antalet poliser, höja lönerna för att unga män och kvinnor ska slå in på denna hedervärda yrkesbana, att genomlysa polisens arbete för att bli mer synliga, ingenting kan idag vara viktigare.