WEBBTIDNING OCH HEMSIDA FÖR MODERATERNA I SALEM
Torsdagen den 6 maj 2021 - klockan 20:22
POSITIONERING

Man ska gå till vänster på gång- och cykelbanor


2018-10-21


Gång- och cykelvägnätet byggs ut, överallt. Ofta - inte minst i Salem - kombineras gång- och cykelbanor i en asfalterad väg. När Salemstaden byggdes ut var den s k SKIFT-normen rådande som helt separerade gång- och cykeltrafikanter från gator och vägar. 

I takt med utbyggnaden ökar gång- och cykeltrafiken, särskilt det sistnämnda eftersom cykelpendlingen till och från arbetsplatser ökar. Då uppstår också frågor om vilken kant man ska hålla på gång- och cykelbanan. Nu finns det en ny lag på området. Tidningen Södra Sidan / Stockholm Direkt har rett ut begreppen i en bra artikel.

Läs Stockholm Direkt om regler här.

Läs Södra Sidan om cykelnätsutbyggnad i sydvästra Stockholm här.

Skriv utDagensSalem.se
Ansvarig utgivare:   Kalderen
Webmaster:   Kalderen