WEBBTIDNING OCH HEMSIDA FÖR MODERATERNA I SALEM
Torsdagen den 6 maj 2021 - klockan 21:19
Vägar, broar och järnvägar på Södertörn

Vad behövs för att salemsborna ska komma fram?


2018-07-01

Inloppet till Södertälje kanal söderifrån (bild från Sjöfartsverket)
Inloppet till Södertälje kanal söderifrån (bild från Sjöfartsverket)

Hamnen i Norvik, Nynäshamn under byggnad (bild från Stockholms Hamnar AB)
Hamnen i Norvik, Nynäshamn under byggnad (bild från Stockholms Hamnar AB)

Tvärförbindelse Södertörn (bild från Trafikverket)
Tvärförbindelse Södertörn (bild från Trafikverket)

Huddinge kommuns information om Spårväg Syd.
Huddinge kommuns information om Spårväg Syd.

Vilka regionala projekt är särskilt intressanta för oss i Salem, som ligger i sydvästsektorn i Stockholms län? Här ska vi kort beskriva några av dem.

Salems viktigaste regionala intressen när det gäller kommunikationer kan sammanfattas i sentensen "det ska gå att komma fram". För oss innebär det bl a:

- goda kommunikationer för arbetsresor till och från Stockholm och Södertälje,
- bättre tvärförbindelser över Södertörn,
- bättre tvärförbindelser till norra länet och Arlanda.

Genom den nyöppnade Citybanan och bygget av Förbifart Stockholm förverkligas en del av vår önskelista. Citybanan är i drift och ger salemsborna mer tågkapacitet till Stockholm City och en ny pendeltågsstation vid Odenplan. Förbifarten mellan Häggvik i Sollentuna och Kungens Kurva är under byggnad. Så här i valtider måste man dock påminna om att Förbifarten stoppades under några månader av den rödgröna regeringen, främst som en eftergift till Miljöpartiet. KOSTNADEN FÖR DETTA... 

Tvärförbindelse Södertörn - ett måste som staten inte klarat av att finansiera än

Sedan 1990-talet har Tvärförbindelse Södertörn varit aktuell. Förbindelsen ska koppla ihop E4/E20 från Kungens Kurva, sträcka sig över/under Masmo, Glömsta, Flemingsberg och knytas samman/byggas ut med nuvarande Södertörnsleden från Sundby i Huddinge till väg 73 vid Jordbro.

För drygt 15 år sedan skrevs ett avtal med staten om att vägen skulle byggas. Arbets- och detaljplaner fastställdes, men sedan inträffade ett juridskt "mankemang" som dikterade att vägen måste prövas i ett sammanhang, inte i delar. Detta avbrott har lett till att tvärförbindelsen skjutits upp i omkring 10 år, i värsta fall längre. Sådant kan alltså ske i ett land med ett högt utvecklat rättssamhälle trots att välfärd och tillväxt är så starkt sammankopplade med kommunikationsmöjligheter.  

Idag ska en salemsbo som ska förflytta sig till Haninge ta E4 till Slagsta, därefter den enfältiga Glömstaleden, svänga vänster in på Huddingevägen, snirkla över Huddinge centrum, köra vidare på enfältiga vägar genom Huddinges industriområden och vidare ut över Orlången och Sundby till den befintliga Södertörnsleden. 

Långtradare som hämtar containrar vid Norvik i Nynäshamn har det än värre om destinationen är Södertälje och södra Sverige. Efter Ösmokorset gäller väg 225 över Sorunda och Grödinge, en charmig landsväg med smala, kurviga körbanor som knappast kan vara ett nöje för långtradarchaufförer.

Södertörnskommunerna, inte minst Salem, har agerat kraftfullt med debattartiklar och lobbyingarbete för att hela Tvärförbindelse Södertörn nu ska beslutas och fastställas. Trots detta har inte regeringen förmått prioritera hela vägen, i den formidabla dragkamp om de nationella resurserna som råder. Tvärförbindelsen har ett anslag på drygt 4,5 miljarder kronor, men investeringen är den dubbla. Detta måste lösas om inte polska långtradarchaufförer ska behöva stappla med sina fordon nedför den slingrande backen vid Kagghamra i Grödinge. "Sveriges vackraste kalhygge" säger en skylt vid vägkanten. Det är kanske så, men då måste Södertörn få sin del av de statliga vägmiljarderna så att transporterna kan ske på ett hållbart sätt.

Södertälje kanal - en bro för lite?

På midsommarafton för två år sedan inträffade en kris i vårt omedelbara närområdet. En påkörning på motorvägsbron över Södertälje kanal försvårade trafiken avsevärt i ett antal månader. Södertälje fick motorvägstrafik genom stadskärnan. Trafikverket hade telefonsvararen på och önskade de som larmade en trevlig midsommar. Kort och gott blev det uppenbart hur sårbar kommunikationen i Stockholmsregionen, ja stora delar av Sverige, är när en kritisk vägsträcka skadas. 

Södertörnskommunerna, anförda av Södertälje men även Salem, har sedan dess med hög och tydlig stämma krävt att en ytterligare förbindelse över Södertälje kanal skyndsamt ska utredas. Frågan är om någon vägsträcka utöver Essingeleden är så angelägen att säkra?

I den nationella planen för de närmaste tio åren som nu kommit har Södertörnskommunernas ansträngningar gett resultat. Regeringen beskriver problemet som en brist som bör åtgärdas, vilket kan låta futtigt men i den nationella politiska planeringsbranschen har det genomslagskraft. Vi kan vänta oss en utredning med förslag som råder bot på denna brist. 

Spårväg Syd: Flemingsberg-Skärholmen-Älvsjö

Spårväg Syd har diskuterats i ca 15 år, från idé till överenskommelse i Sverigeförhandlingen. Även om spårvägen ska starta i Flemingsberg har den stor betydelse även för vår kommun, då den underlättar resandet "på tvären" till Skärholmen / Kungens Kurva. Projektstart är utsatt till 2024 och spårvägen planeras i två etapper: etapp 2 till Skärholmen och etapp 2 över Fruängen till Älvsjö. Älvsjö station kommer i framtiden att bli en stor trafikknut då även en kommande tunnelbanelinje i nord-sydlig riktning ska angöra Älvsjö. 

Sist men inte minst: spårvägen är kopplad till stora bostadsprojekt framför allt i Huddinge och Glömstadalen. Läs mer på Huddinge kommuns informationssida här.

Väg 226, Huddingevägen där bredare tänk behövs

Vi är väl många som tycker det tar tid att ta sig till Huddinge. Diskussioner om förbättringar av 226:an har förekommit länge. Just nu anläggs gång- och cykelväg mellan Tullinge och Tumba. Gott så, men vägen behöver större kapacitet. Tidigare har det funnits långt gångna diskussioner om en sydlig "Förbifart Tullinge" som skulle börja vid Skyttbrink och dras mot Riksten för sedan ansläuta till Huddingevägen vid före Flemingsberg. Dessa diskussioner har somnat in, men behöver väckas till liv om vår del av Södertörn ska få ett fullgott trafiksystem.

Bättre järnvägskapacitet mellan Järna och Stockholm

Ostlänken mellan Järna och Linköping är högaktuell. Diskussionen om höghastighetsbana kontra bättre underhåll av nuvarande järnväg böljar fram och tillbaka. För oss på den här delen av Södertörn finns en "felande länk", nämligen sträckan mellan Järna och Stockholm. Diskussionerna om denna del är i sin linda. Tjänstemän i olika Södertörnskommuner har ritat kartor med en regionalbana genom skyddade områden i norra delen av Salem. Vi i kommunledningen har för vår del pekat på att en förstärkt spårkapacitet framför allt för regionaltåg, bör dras via den befintliga Grödingebanan. 

-  Som synes finns det några mycket viktiga projekt att driva för Salems kommun tillsammans med övriga kommuner på Södertörn, säger Lennart Kalderén, M, kommunalråd.


Skriv utDagensSalem.se
Ansvarig utgivare:   Kalderen
Webmaster:   Kalderen